درخواست مجوز واگذاری بخشی از اراضی واقع در شهرستان بستک استان هرمزگان برای طرح احداث استادیوم ورزشی فتوئیه

معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت ورزش و جوانان مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی واقع در روستای فتوئیه شهرستان بستک استان هرمزگان جهت طرح احداث استادیوم ورزشی فتوئیه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب پیشنهاد مذکور، منحصراً بهره برداری از میزان 14850 مترمربع از پلاک ثبتی واقع در روستای فتوئیه شهرستان بستک استان هرمزگان با کسر حریم قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی برای طرح استادیوم ورزشی فتوئیه، در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد.

این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف