بررسی تهاتر دو قطعه زمين سازمان ثبت احوال با ملک بنیاد مستضعفان در استان کرمان

وزارت کشور درخواست صدور مجوز فروش دو قطعه زمين در اختیار سازمان ثبت احوال کشور واقع در شهرستان هاي جيرفت و سيرجان استان کرمان را جهت تهاتر و تعاوضه با ملک بنیاد مستضعفان (محل فعلی اداره ثبت احوال شهرستان سیرجان) به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» نظر به ضرورت احداث ساختمان اداری برای اداره ثبت احوال شهرستان سیرجان استان کرمان، در سال 1359 قطعه زمینی مطابق صورت جلسه مجمع عمومی اراضی شهری (از طرف زمین شهری وقت) به منظور احداث ساختمان مزبور به این اداره، واگذار و در سال 1361 نیز با بهره‌گیری از اعتبارات دولتی، ساختمان فعلی اداره ثبت احوال شهرستان سیرجان در ملک موردنظر احداث شد.

بنیاد مستضعفان باتوجه به داشتن حق مالکیت نسبت به ملک موصوف، در سال 1386 درصدد تملک این ملک برآمد ولی از آنجایی که اداره ثبت احوال شهرستان سیرجان دارای ساختمان اداری دیگری به جز ساختمان موصوف نیست لذا با توافقات به عمل آمده مقرر شد دو قطعه زمین در اختیار سازمان ثبت احوال که در شهرستان های جیرفت و سیرجان استان کرمان واقع شده است با ملک بنیاد مستضعفان (محل فعلی اداره ثبت احوال شهرستان سیرجان) تهاتر و معاوضه شود.

از آنجایی که مطابق ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور فروش اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه های اجرایی، نیازمند اخذ مجوز هیئت وزیران می باشد به همین منظور وزارت کشور متن پیشنهادی مربوط به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف