تقاضای واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرح پايگاه اورژانس بين جاده ای در اردبیل

نظر به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری دو هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در شهرستان ثمرین استان اردبیل جهت احداث اورژانس بین جاده ای، معاونت حقوقی رئیس جمهور متن پیشنهادی مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل) درنظر دارد تا با دریافت مجوز واگذاری دو هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در شهرستان ثمرین استان اردبیل، نسبت به اجرای طرح احداث اورژانس بین جاده ای اقدام کند.

در همین راستا معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای ماده (7) آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی و تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست صدور مجوز مربوط به این موضوع را که توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تایید قرار گرفته، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف