پیشنهاد لحاظ شدن عناوین شغلی آتش نشانان شاغل در ایستگاه های آتش نشانی شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در گروه مشاغل سخت و زیان آور

به دلیل پیچیدگی، سختی و سنگین و طاقت فرسا بودن عملیات امداد و اطفاء حریق برای آتش نشانان در واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و متفاوت بودن حوادث حریق در آنها با حوادث حریق شهری از لحاظ نوع وسعت و در راستای حفظ انگیزه های شغلی آتش نشانان خدوم شهرک ها و نواحی صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار لحاظ شدن عناوین شغلی آتش نشانان مذکور در گروه مشاغل سخت و زیان آور شده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» از تعداد 46822 واحد تولیدی به بهره برداری رسیده مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، حدود 2600 واحد از لحاظ شاخص های بروز حادثه، پرریسک شناسایی شده است.

لذا در راستای صیانت از نیروی کار شاغل و سرمایه گذاری های انجام شده در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی و ارتقای سطح ایمنی واحدهای مستقر، شرکت شهرک های صنعتی علاوه بر انجام اقدامات پیشگیرانه، اقدام به احداث و تجهیز 371 ایستگاه آتش نشانی و همچنین خرید، تجهیز و استقرار 317 خودروی آتش نشانی نموده که بطور ضمنی برای 750 نفر آتش نشان نیز اشتغال ایجاد شده است.

با توجه به اینکه 50 درصد از حوادث سالانه برای واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی از نوع حریق می باشد که از لحاظ نوع وسعت نسبت به حوادث حریق شهری متفاوت و عملیات امداد و اطفاء را برای آتش نشانان سنگین، پیچیده، سخت و طاقت فرسا می نمایند و با عنایت به مصوبه هیئت وزیران، مشاغل عملیات آتش نشانی در گروه مشاغل سخت و زیان آور با درجه (3) قرار گرفته اند و در راستای حفظ انگیزه های شغلی آتش نشانان خدوم شهرک ها و نواحی صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد لحاظ شدن عناوین شغلی آتش نشانان شاغل در ایستگاه های آتش نشانی شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در گروه مشاغل سخت و زیان آور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت  ارایه کرده است.

پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod