ارائه آیین نامه «اولویت خرید نهاده های کشاورزی وارداتی از محل کشت فراسرزمینی»

نظر به ضرورت بهره برداری از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منظور تامین محصولات اساسی موردنیاز در قالب استراتژی کشت فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی در راستای تکلیف مقرر در بند (م) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اولویت خرید نهاده های کشاورزی وارداتی از محل کشت فراسرزمینی را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ موضوع «کشت فراسرزمینی» یا «کشاورزی در کشورهای دیگر» از راهکارهای دولت‌ها برای تحقق امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی به شمار می‌رود. کشت فراسرزمینی به معنای کاشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی با هدف ارتقای امنیت غذایی و تامین نیازهای صنایع مرتبط در خارج از محدوده مرزی ثبت شده یک کشور است که می‌تواند از چند سانتی‌متر شروع شود و تا چندین هزار کیلومتر هم ادامه یابد.

بنا به گفته کارشناسان، اولین و مهم‌ترین مزیت کشت فراسرزمینی برای کشورهای متقاضی، جلوگیری از هدررفت آب است،‌ موضوعی که با توجه به وقوع خشک‌سالی و محدودیت شدید منابع آبی در بسیاری از کشورهای جهان، در دستورکار دولت ها قرار گرفته است، مزیت دوم این طرح افزایش تولید محصولات کشاورزی و آسودگی خیال از تامین امنیت غذایی این کشورها است، ضمن اینکه تبدیل فناوری و دانش به محصول، از دیگر مزایای کشت فراسرزمینی به‌شمار می‌آید.

علاوه براین،‌ کشت فراسرزمینی برای کشور میزبان امتیازاتی چون افزایش اشتغال، توسعه تکنولوژیکی، افزایش مزایای تجاری، ایجاد بازارهای جدید و کمک به تقویت اقتصادی محلی را به همراه دارد،‌ ضمن اینکه دریافت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه بخش کشاورزی به عنوان مزیت اصلی انجام کشاورزی فراسرزمینی برای این کشورها به شمار می رود، موضوعی که افزایش تولید محصولات غذایی و کاهش فقر، انتقال دانش و تجربه به این کشورها را به همراه خواهد داشت.

بنابراعلام سازمان ملل متحد، مراکز هدف، کشورهایی هستند که زمین و آب زراعی دارند که از جمله آنها می توان به کشورهای آفریقایی، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، روسیه، اوکراین و استرالیا اشاره کرد. قاره آفریقا میزبان 49 درصد از کشت فراسرزمینی جهان بوده و بازیگران عمده این کشت نیز اقتصادهای در حال ظهور در شرق آسیا و جنوب آمریکا، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شمال آمریکا و اروپا هستند.

 در ایران نیز کشت فرا سرزمینی با توجه به کمبود منابع آبی، محدودیت در فعالیت‌های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در پایداری امنیت غذایی در کشور،‌ مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی و دولت قرار گرفته است. بر همین اساس هیئت وزیران در جلسه فروردین ماه 1395 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی آیین­‌نامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد که به موجب ماده (1) آن، کشت فراسرزمینی به مفهوم بهره‌­برداری از منابع، عوامل، ظرفیت­‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور تعریف شده است. همچنین مطابق ماده (2) این آیین نامه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت‌خانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های ذی ربط نسبت به تنظیم و ارایه مشوق ها و حمایت ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی اقدام نماید.

علاوه بر این و بر اساس بند (م) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از ‌شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.

درحال حاضر و نظر به اهمیت این موضوع، وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای بند فوق و باتوجه به ضرورت بهره برداری از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منظور تامین محصولات اساسی موردنیاز در قالب استراتژی کشت فراسرزمینی، آیین نامه اولویت خرید نهاده های کشاورزی وارداتی از محل کشت فراسرزمینی را تدوین و جهت سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod