تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرک ها و نواحي صنعتي

تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرک ها و نواحي صنعتي ابلاغ شد.

تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرک ها و نواحي صنعتي که در جلسه مورخ 1400/06/17 به تصویب رسید طی نامه شماره 65589 مورخ 1400/06/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت- معاونت حقوقی رییس جمهور

هيئت وزيران در جلسه 17/6/1400 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره اصلاحی بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – مصوب 1389- تصويب کرد:

1- از تاريخ ابلاغ اين تصويب­نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست‌، نسخ صريح مي‌ شود.

2- فهرست مصوبات معتبر هيئت وزيران و كميسيون‌ هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي، مقررات مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان ويژه رييس جمهور در موضوع صنايع كوچك و شهرك‌ها و نواحي صنعتي به شرح پيوست شماره (2) كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي‌شود. معاونت حقوقي رييس‌جمهور موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع‌ رساني متن تنقيح‌ شده اين مصوبات اقدام ‌كند.

3- فهرست مصوبات منسوخ صريح و باطل‌ شده يا غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا، به شرح پيوست‌هاي شماره (3) و (4) كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي‌ باشد.

4- اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي بالا، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش‌ هاي آن مصوبه نیست مگر آن كه در پيوست‌ ها تصريح ‌شده باشد و نيز اعلام عدم اعتبار يک مصوبه به‌ منزله احيا شدن مصوباتي كه قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمي‌ باشد.

5- ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع صنايع كوچك و شهرک ها و نواحي صنعتي جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصویبنامه حاضر است.

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس­ جمهور هر سال نسبت به به ­روزرساني پيوست‌ هاي اين تصويب­نامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت‌وزيران ارايه كند.

7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس­ جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

8- شمول اين تصويب­نامه، مصوبات عادي (غير طبقه‌بندي‌) هيئت وزيران، كميسيون‌ هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي، مقررات مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان ويژه رييس‌ جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي، مصرّح در موضوع صنايع كوچك و شهرک ها و نواحي صنعتي تا خرداد سال 1400 است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول اين تصويب­نامه كه در پيوست‌‌ ها درج نشده، تا هنگام تعيين تكليف توسط هيئت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غيرقابل استناد مي‌ باشد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف