تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/21 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی" طی نامه شماره 65284 مورخ 1400/06/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف