نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مجوز تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال 1391

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مجوز تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال 1391 اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مجوز تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال 1391 طی نامه شماره 52546 / هـ ب مورخ 1400/06/24 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط