بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/3/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38 - 201 مورخ 1397/12/13 و شماره 41 - 201 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی

بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/3/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38 - 201 مورخ 1397/12/13 و شماره 41 - 201 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/3/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38 - 201 مورخ 1397/12/13 و شماره 41 - 201 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی طی نامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف