صدور رأی شماره 1217 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999 ـ 1354/12/20 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها

تاریخ دادنامه: 1396/11/24 شماره دادنامه: 1217 کلاسه پرونده: 408/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره4 مصوبه شماره94/53/2999 ـ 1354/12/20 شورای اسلامی شهر کمال شهر
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999 ـ 1354/12/20 شورای اسلامی شهر کمال شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در راستای وظایف سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر در اجازه پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونها، در این سازمان بررسی شد. مطابق بررسیها، شورای اسلامی شهر کمال شهر پیرو لایحه پیشنهادی به شماره 94/6/26868 ـ 1394/10/27 شهرداری برای سال 1395 اقدام به تصویب پرداخت پاداش با مبالغ ثابت به اعضای کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها کرده است.
از آنجا که براساس اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرف دیگر بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه پرداختها می‌باید مطابق قانون باشد و در قوانین نیز اجازه‌ای مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر کمال‌شهر ملاحظه نمی‌شود و همچنین در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحیه بعدی هم اختیاری جهت تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونهای متشکله در شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها به شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است، لذا ابطال تبصره (4) مصوبه شماره 94/53/2999 ـ 1394/12/29 شورای اسلامی شهر کمال شهر مورد تقاضاست، خواهمشند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
آیین‌نامه اجرایی بودجه سال 1395 شهرداری کمال شهر:
«به منظور تسهیل در انجام امور و اجرای مطلوب بودجه سال 1395 به شهرداری کمال شهر اختیار داده می‌شود به شرح ذیل اقدام نماید:
1ـ .............
2ـ پرداخت حق‌الجلسات و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری به شرط حضور در جلسات به شرح ذیل از محل ردیف 20510 ماده 5 وظایف خدمات اداری و شهری قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.
......
......
تبصره چهار: پاداش کلیه اعضای کمیسیونهای مذکور سالانه (کمیسیونهای ماده صد، عالی معاملات و بند 20 ماده 55 مانند سنوات گذشته) و مابقی کمیسیونها مبلغ 10/000/000 ریال خالص محاسبه و پرداخت گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کمال شهر به موجب لایحه شماره 56/53/959 ـ 1396/4/24 توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در ارتباط با پرونده کلاسه شماره 408/96 آن دفتر موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999 ـ 1394/12/29 شورای شهر کمال شهر در پاسخ به استحضار می‌رساند:
1ـ عمده اعتراض و استناد شاکی مبتنی بر عدم وجود مجوز پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای موضوع مصوبه این شورا است و در حالی که چنانچه از عنایت به شقوق 10 و 12 ماده 76 (71 سابق استنادی شاکی) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ملاحظه می‌فرمایید اختیار تأیید صورت هزینه و یا تصویب بودجه یا تفریق آن به دلالت ضمنی بر اختیار شورا در تصویب هزینه پاداش موضوع شکایت اشعار داشته و از طرف دیگر
2ـ از آنجایی که تصویب هیچ یک از اقلام هزینه شهرداری در قانون تصریح نگردیده و تخصیص هزینه‌های مذکور تحت عنوان کلی «تصویب بودجه معمول می‌گردد لذا عدم پیش‌بینی عنوان «پاداش» مورد اعتراض، دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نخواهد بود زیرا اصولاً «منع محتاج بـه تصریح» بوده و در صورت عدم تصریح بر منع، موضوع مستنداً به اصاله اباحه، مجاز و مشروع خواهد بود به علاوه
3ـ با عنایت به اینکه استناد به اصول قانون اساسی مبنی بر لزوم انطباق پرداخت با مقررات قانونی، توجهاً به مراتب و تصویب هزینه مذکور و انطباق پرداخت به اسناد مثبته، از موضوع شکایت خروج موضوعی دارد، لذا مستدعی است نسبت به رد شکایت اقدام شایسته معمول فرمایند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن و اینکه تعیین پاداش از جمله وظایف و اختیارات شورای شهر نمی‌باشد، بنابراین تبصره 4 مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونهای مذکور در مصوبه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کمال شهر تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط