تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/17 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن" طی نامه شماره 55151 مورخ 1400/05/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امورخارجه

هيئت وزيران در جلسه 17/5/1400 به پیشنهاد شماره 52650/2 مورخ 7/4/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی - مصوب 1371- تصويب کرد:

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس­جمهور (امور توافق­هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاكره، پيش‏ امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات­هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه­هاي شماره 191372 مورخ 2 /10 /1391 و شماره 34865 مورخ 20/3/1394 معاونت حقوقي رييس ‏جمهور، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

2- تصویب­نامه شماره 153170/ت55109هـ مورخ 2/12/1396 لغو می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف