درخواست مجوز تغییر بهره برداری از (6) واحد آپارتمان متعلق به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به وزارت کشور

وزارت کشور به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور، درخواست مجوز تغییر بهره برداری از تعداد (6) واحد از آپارتمان های متعلق به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به این وزارتخانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور، تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد قانون فوق لازم الاجراست.

بر این اساس، مطابق تصویب شورای امنیتی کشور، تا شعاع 50 متری ساخمان وزارت کشور در حریم حفاظتی قرار گرفته است و این درحالی است که تعداد (6) واحد از آپارتمان های ساختمان مجاور این وزارتخانه متعلق به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در شعاع مذکور قرار دارند که طی سال های گذشته بهره بردار آن وزارت کشور است.

در همین راستا، وزارت کشور خواستار تغییر بهره بردار ساختمان های مذکور از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به این وزارتخانه به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور شده است.

لازم به ذکر است، پیشنهاد مذکور درحال حاضر در کمیسیون لوایح دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها