تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار بوشهر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار بوشهر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/31 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار بوشهر" طی نامه شماره 69222 مورخ 1400/07/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 31/6/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای احمد محمدي­زاده به عنوان استاندار بوشهر تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف