رای شماره 475 - 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه های شماره 6، 8، 10، 12، 25/1 و 27/1 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب

رای شماره 475 - 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه های شماره 6، 8، 10، 12، 25/1 و 27/1 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب در تاریخ 1400/3/4 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

اخبار مرتبط