تصویبنامه درخصوص تسریع در پرداخت مطالبات و هزینه های ناشی از دستمزد کارخانه های آسیابانی آردسازی

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت مطالبات و هزینه های ناشی از دستمزد کارخانه های آسیابانی آردسازی طی نامه شماره 020/14601 مورخ 1400/07/07 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف