قانون تفسیر بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

قانون تفسیر بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

قانون تفسیر بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 71519 مورخ 1400/07/08 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف