ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص بند "الف" تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص بند "الف" تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ابلاغ شد 

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص بند "الف" تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، در جلسه مورخ 1397/02/02 شورای عالی بیمه تصویب و با شماره 4647-100-97 مورخ 1397/02/05 توسط رئیس شورای عالی بیمه ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف