تصویبنامه درخصوص حق استفاده از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان مشهد استان خراسان رضوی توسط موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین جسمی و حرکتی فیاض بخش

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص حق استفاده از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان مشهد استان خراسان رضوی توسط موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین جسمی و حرکتی فیاض بخش ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/20 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "حق استفاده از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان مشهد استان خراسان رضوی توسط موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین جسمی و حرکتی فیاض بخش" طی نامه شماره 72372 مورخ 1400/07/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 20/6/1400 به پيشنهاد شماره 50998/38485 مورخ 12/5/1400 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق استفاده (6420) مترمربع از محدوده (2/79899) مترمربع از پلاک ثبتی (85840) فرعی از (4) اصلی، واقع در بخش ثبتی (9) شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی، موضوع محدوده قرارداد اجاره شماره13190 مورخ 7/4/1394 منعقده با آستان قدس رضوی، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ حقوق قرارداد مذکور و مالکیت منافع عرصه برای سازمان بهزیستی کشور، به منظور اجرای طرح موردنظر این سازمان ظرف چهار سال از تاریخ تصویب این تصویب­نامه، در اختیار مؤسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین جسمی و حرکتی فیاض­بخش  قرار می­گیرد.

2- واگذاری حق استفاده محدوده موضوع این تصویب­نامه برای مدت بیست سال، مشروط به حفظ مالکیت دولت بر منافع عرصه و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف مؤسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین جسمی و حرکتی فیاض‌بخش با تأیید سازمان بهزیستی کشور است. 

3- نظارت بر اجرای طرح برعهده سازمان بهزیستی کشور است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره‌های بعدی با تأیید دستگاه ناظر پس از بررسی درخواست توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

4- واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً در حد استفاده به عنوان مرکز توانبخشی بوده و موجب مالکیت برای مؤسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین جسمی و حرکتی شهید فیاض بخش نیست.

5- در صورت عدم اجرای کامل طرح در مدت مقرر، تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌گردد.

6- پس از اجرای کامل طرح، سازمان بهزیستی کشور موظف است در اجرای ماده (104) مکرر  آیین‏نامه قانون ثبت اسناد و املاک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازی اعیانات و مستحدثات به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان بهزیستی کشور را پیگیری و سند مالکیت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی­های دولت) تحویل نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذاری حق استفاده و شروط این تصویب‌نامه را در دفتر اسناد ثبت نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف