تصویبنامه درخصوص بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در شهرستان ثمرین استان اردبیل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در شهرستان ثمرین استان اردبیل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/20 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در شهرستان ثمرین استان اردبیل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" طی نامه شماره 72404 مورخ 1400/07/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 20/6/1400 به پيشنهاد شماره 57427/43655 مورخ 3/6/1400 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380-  و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- منحصراً بهره‌برداری از منافع (2000) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع)‌ از پلاک ثبتی (1045) فرعی از (103) اصلی، واقع در بخش (3) ثبتی شهرستان ثمرین، استان اردبیل، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­ها و مراتع) و با کسر حریم­های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی و نیز رعایت حقوق عرفی،‌ جهت اجرای طرح پایگاه فوریت­های پزشکی (اورژانس) بین جاده‏ای در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل) قرار می‌گیرد.

2- این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

3- سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.

4- در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر عهده دارند.

5- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) اعلام و در اجرای ماده (104) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل) و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را به اداره کل یادشده تحویل نماید.

محمد مخبر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف