مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اعلام برگزاري مسابقات مرتبط با بهره گيري از ايده هاي ناب و حرفه اي جهت دستيابي به راهكارهاي خلاقانه و نوآورانه و آشنايي و همراهي افكار عمومي و پيشنهاد اهداء جوايز به برندگان

شماره: 1001 /00 /28

تاريخ: 7 /4 /1400

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 2833 ‏/00 ‏/س مورخ 17 ‏/3 ‏/1400 حاكي از اعلام برگزاري مسابقات مرتبط با بهره گيري از ايده هاي ناب و حرفه اي جهت دستيابي به راهكارهاي خلاقانه و نوآورانه و آشنايي و همراهي افكار عمومي و پيشنهاد اهداء جوايز به برندگان تا مبلغ دو ميليارد ريال، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 6 ‏/4 ‏/1400 مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد شهردار محترم اصفهان در اهداء هدايا و جوائز به هر نفر، از اختيارت تفويضي قبلي استفاده نمايند و براي موارد و موضوعاتي كه نياز به مبالغ بيشتري داشته باشد در هر مورد پيشنهاد لازم طي لايحه اي به شوراي اسلامي شهر ارسال دارند.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف