مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پيشنهاد چاپ كتاب با عنوان "اصفهان شهر تاريخ" به تعداد 300 نسخه

شماره: 960 /00 /28

تاريخ: 5 /4 /1400

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 2108 ‏/00 ‏/س مورخ 22 ‏/3 ‏/1400 پيشنهاد چاپ كتاب با عنوان "اصفهان شهر تاريخ" به تعداد 300 نسخه در جلسات كميسيون فرهنگي ـ ورزشي، منتهي به جلسه علني مورخ 30 ‏/3 ‏/1400 مورد بررسي قرار گرفت و ضمن تصويب پيشنهاد ارائه شده مقرر شد به شهردار محترم اختيار داده شود كه كتاب مذكور را تا شمارگان 500 جلد افزايش دهند.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف