مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اصلاحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري هاي كشور

شماره: 998 /00 /28

تاريخ: 7 /4 /1400

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 1865 ‏/00 ‏/س مورخ 27 ‏/2 ‏/1400 به همراه اصلاحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداريهاي كشور كه در اسفندماه سال 1399 از وزارت محترم كشور ابلاغ گرديده در جلسات كميسيونهاي تلفيـق و امور اقتصـادي، حقوقي و گردشـگري و جلسـه علني مورخ 6 ‏/4 ‏/1400 با حضـور مدير محترم سـرمايه گذاري و مشاركتهاي شهرداري اصفهان مورد بررسي قرار گرفت و با عنايت به توضيحات نماينده محترم اعزامي و مباحث انجام شده و نظريات و پيشنهادات ارائه شده مقرر شد توسط شهرداري اصفهان مكاتبه لازم با وزارت محترم كشور درخصوص اعلام مسائل و تبعات ناشي از تصويب شيوه نامه ابلاغي به انجام رسد و ضمن آن سوال شود كه آيا هر شهرداري مي تواند نسبت به موقعيت و مناسبتها و پتانسيل ها و امكانات موجود در هر شهر، در متن شيوه نامه ابلاغي تغييراتي انجام دهد يا خير و به هر حال پاسخ واصله از وزارت محترم كشور مدنظر شهرداري اصفهان قرار گرفته و به شوراي اسلامي شهر اعلام شود.

ضمناً مقرر شد لايحه پيشنهادي آن شهردار محترم تا وصول نظريات وزارت محترم كشور و اعلام به شوراي اسلامي شهر مسكوت بماند.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف