تصویبنامه درخصوص مجاز بودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک مشخص

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص مجاز بودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک مشخص ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص مجاز بودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک مشخص طی نامه شماره 020/15214 مورخ 1400/07/14 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف