تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار هرمزگان

تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار هرمزگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/11 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار هرمزگان" طی نامه شماره 73981 مورخ 1400/07/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 11/7/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف