تصویبنامه درخصوص تعیین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه درخصوص تعیین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/14 هیات وزیران درخصوص "تعیین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 74542 مورخ 1400/07/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

 وزارت اموراقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 14/7/1400 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (2) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  - مصوب 1393- تصويب کرد:

آقای علی صالح‌آبادی به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

محمد مخبــر

معاون اول رييس­ جمهور  

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف