نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح مواد 12 و 15 آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح مواد 12 و 15 آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح مواد 12 و 15 آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها طی نامه شماره 55195 / هـ ب مورخ 1400/07/04 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط