مصوبه شورای اقتصاد درخصوص فروش فضای آگهی نشریات تحت صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوی اسلامی

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص فروش فضای آگهی نشریات تحت صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوی اسلامی ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص فروش فضای آگهی نشریات تحت صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوی اسلامی طی نامه شماره 339735 مورخ 1400/07/21 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف