رأی شماره 1144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه مورخ 1399/6/26 کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان موضوع مصوبه شماره 127/33666 ـ 1399/7/7

تاریخ دادنامه : 1400/4/5     شماره دادنامه: 1144     شماره پرونده : 9902360

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی اصغر کرمی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 8 مصوبه مورخ 1399/6/26 کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان موضوع مصوبه شماره 127/33666 ـ 1399/7/7

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 مصوبه مورخ 1399/6/26 کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان موضوع مصوبه شماره 127/33666 ـ 1399/7/7 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " صلاحیت‌های کارگروه‌های آرد و نان در تصویب‌نامه شماره 97477/ت51252 هـ ـ 1393/8/26 هیأت وزیران مشخص شده و منصرف از مواردی مانند تعیین مجازات و تشویق است. ضمن آن که اعمال محدودیت برای افراد و تعیین مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی باید توسط دادگاه صالح انجام شود و این امر در مواد 10 و 12 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته و در ماده 4 قانون مدنی نیز به عطف به ماسبق نشدن مقررات تصریح شده است. لذا مقرره مورد شکایت از جهت تعیین مجازات و تسری آن به گذشته مغایر با موازین قانونی مذکور است . "

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  "8 ـ موضوع تخلفات واحدهای خبازی و عدم بازدارندگی جرایم در جلسه مطرح و مقرر گردید با هماهنگی اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات به تعداد تخلفات از ابتدای سال جاری هر تخلف 10 کیسه و تخلف عرضه خارج از شبکه 50% از سهیه یک ماه کسر و بین نانوایی‌هایی که قوانین را رعایت می‌نمایند، به عنوان تشویق توزیع گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به موجب لایحه شماره 127/59841 ـ 1399/11/21 توضیح داده است که:

" بازگشت به دادخواست آقای علی اصغر کرمی به شماره بایگانی 9902360 مبنی بر ابطال مصوبه شماره 127/33666 ـ 1399/7/7 کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان به استحضار می‌رساند: با عنایت به موارد 2 و 3 بند (الف) مصوبه شماره 51252ت/97477 ـ 1393/8/26 تعیین میزان سهمیه و تعیین روش‌های نظارت از وظایف کارگروه آرد و نان می‌باشد در همین راستان کارگروه با توجه به محکومیت نامبرده به عرضه خارج از شبکه آرد (طی دادنامه اداره کل تعزیرات حکومتی) و بررسی مجدد، جهت تعیین مقدار مورد نیاز واحد مشارالیه، در سهمیه تخصیصی آن واحـد تجدیدنظر نموده است. علی‌ای حـال عرضه خارج از شبکه آرد سهمیه ای، خـود نشانگر عـدم نیاز واحـد نـانوایی ایشان بـه میزان عـرضه شده می‌باشد و کارگـروه نیز به استناد بندهـای مصوبه فوق‌الذکر به تخصیص سهمیه جدید اقدام نموده و این اقدام کارگروه آرد و نان عملی اداری و در قالب وظایف و صلاحیت ایشان بوده است وخروج موضوعی از مجازات و اقدامات تأمینی دارد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولا:ً برمبنای مفاد دادنامه شماره 1438 ـ 1398/7/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه شماره 97477/ت51252هـ ـ 1393/8/26 هیأت وزیران که به منظور تشکیل   کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان برای تنظیم امور مربوط به گندم، آرد و نان وضع شده، متضمن تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان نیست و ایجاد کارگروه‌های شهرستانی جز در مواردی که اختیارات مقرر در تصویب‌نامه مذکور توسط کارگروه‌های استانی به آنها تفویض شود، مبنای حقوقی ندارد. با عنایت به این موضوع و با توجه به اینکه حسب پیگیری صورت گرفته از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین مشخص شده است که تفویض اختیاری درخصوص تشکیل کارگروه آرد و نان در شهرستان تاکستان از سوی اداره کل مزبور انجام نشده، لذا مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان فاقد جایگاه حقوقی است. ثانیاً: براساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367، درخصوص تعزیرات مربوط به تخلّف عرضه خارج از شبکه و از جمله قطع سهمیه متخلّف آن تعیین تکلیف شده و برقراری محدودیتی از قبیل کسر 50 درصد سهمیه نانوایی‌های عرضه‌کننده سهمیه خارج از شبکه که براساس مقرره مورد شکایت صورت گرفته، دخالت در شئون قانونگذار و اعمال مجازات مضاعفی است که برقراری آن از صلاحیت کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان که برای وضع اصل مصوبه مورد شکایت نیز صلاحیت ندارد، خارج است. بنا به مراتب فوق، وضع   بند 8 مصوبه مورخ 1399/6/26 کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان (موضوع مصوبه شماره 127/33666 ـ 1399/7/7)   خارج از صلاحیت  مرجع واضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط