مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تضمین شرکت مذکور

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تضمین شرکت مذکور ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تضمین شرکت مذکور طی نامه شماره 344708 مورخ 1400/07/24 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف