مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در اجرای تاریخ مصوبه مورخ 1400/3/4 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/77405 مورخ 1400/3/17)

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در اجرای تاریخ مصوبه مورخ 1400/3/4 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/77405 مورخ 1400/3/17) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در اجرای تاریخ مصوبه مورخ 1400/3/4 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/77405 مورخ 1400/3/17) طی نامه شماره 60/179110 مورخ 1400/04/27 توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف