مصوبه ستاد تنظیم بازار در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1400/7/21

مصوبه ستاد تنظیم بازار در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1400/7/21 ابلاغ شد.

مصوبه ستاد تنظیم بازار در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1400/7/21 طی نامه شماره 60/179420 مورخ 1400/7/27 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف