مصوبه اصلاح و تکمیل بند 6 ماده 5 آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح و تکمیل بند 6 ماده 5 آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح و تکمیل بند 6 ماده 5 آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور طی نامه شماره 1400/11045/دش مورخ 1400/07/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف