مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست گذاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست گذاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست گذاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی طی نامه شماره 1400/11058/دش مورخ 1400/07/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف