مصوبه اصلاح و تکمیل ماده 1 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح و تکمیل ماده 1 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح و تکمیل ماده 1 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان طی نامه شماره 1400/11066/دش مورخ 1400/07/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف