ماده واحده ساماندهی برگزاری آزمونهای بین المللی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده ساماندهی برگزاری آزمونهای بین المللی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده ساماندهی برگزاری آزمونهای بین المللی طی نامه شماره 1400/11067/دش مورخ 1400/07/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف