مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اجرای قسمتي از رينگ چهارم حفاظتی شهر با برآورد اوليه 322 ميليارد ريال

شماره: 818 /00 /28

تاريخ: 19 /3 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

مرقومه شماره 6533 ‏/1 ‏/2025 مورخ 12 ‏/3 ‏/1400 آن فرمانداری محترم در خصوص مصوبه شماره 558 ‏/00 ‏/28 مورخ 30 ‏/2 ‏/1400 حاكی از اجرای قسمتی از رينگ چهارم حفاظتی شهر با برآورد اوليه 322 ميليارد ريال در جلسه علنی مورخ 18 ‏/3 ‏/1400 مطرح گرديد و مقرر شد اعلام گردد كه نحوه انجام معامله ضمن رعايت مفاد آيين نامه معاملات شهرداری اصفهان و آيين نامه مالی شهرداريها به انجام رسد.

عليرضا نصراصفهانی

رئيس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف