پیشنهاد تغییر دستگاه اجرایی طرح های احداث و توسعه دو بیمارستان در کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح های «احداث بیمارستان 64 تختخوابی زیرکوه» و «توسعه بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان نهبندان به 95 تخت»، پیشنهاد مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان برنامه و بودجه کشور بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاد تغییر دستگاه اجرایی طرح های «احداث بیمارستان 64 تختخوابی زیرکوه» و «توسعه بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان نهبندان به 95 تخت» از «شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی» به «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند» را جهت بررسی و  تصویب، به دولت ارایه کرده است.

لازم به ذکر است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

دریافت متن کاملdownlod