فرآیندها و نحوه اجرای جزءهای 2، 1-2، 2-2، 4-2، 5-2، 6-2، 7-2، 8-2 و 3 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (اسناد تسویه خزانه نوع دوم)

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و نحوه اجرای جزءهای 2، 1-2، 2-2، 4-2، 5-2، 6-2، 7-2، 8-2 و 3 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (اسناد تسویه خزانه نوع دوم) ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و نحوه اجرای جزءهای 2، 1-2، 2-2، 4-2، 5-2، 6-2، 7-2، 8-2 و 3 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (اسناد تسویه خزانه نوع دوم) طی نامه شماره 57/129029 مورخ 1400/08/19 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف