مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه شهرداری اصفهان در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به میزان مبلغ هفتاد میلیارد ریال

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه شهرداری اصفهان در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به میزان مبلغ هفتاد میلیارد ریال ابلاغ شد.

شماره: 845 /00 /28

تاریخ: 20 /3 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 2045 ‏/00 ‏/س مورخ 1 ‏/3 ‏/1400 حاكی از پیشنهاد افزایش سرمایه شهرداری اصفهان در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به میزان مبلغ هفتاد میلیارد ریال و انعكاس مبلغ فوق در اصلاح بودجه سال جاری شهرداری از اعتبار ردیف توسعه شبكه فیبر نوری، در جلسات كمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 18 ‏/3 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده، مقرر شد شهرداری راساً نسبت به اخذ مجوز لازم از وزارت محترم كشور اقدام و پیگیری نماید.

مراتب بر اساس مفاد ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای سلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف