رأی شماره 1422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1400/6/6      شماره دادنامه: 1422     شماره پرونده : 9902908

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای خیراله هوسی سیسی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ)

گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینجانب در پاییز سال 1399 درخواست وصل انشعاب فاضلاب منزل مسکونی خود را نمودم و اداره آب و فاضلاب نیز نامه درخواست مجوز تخریب آسفالت را به شهرداری منطقه 2 ارومیه ارسال نمود. شهرداری منطقه 2 قبل از صدور مجوز تخریب آسفالات اقدام به بازدید از منزل بنده نمود و کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نمود که بنده به میزان 82 متر از فضای انباری زیرزمین خود را به مسکونی تبدیل نموده و تغییرکاربری داده ام. فارغ از اینکه نفس این نظریه اشتباه بوده و هیچ تغییر کاربری صورت نگرفته و موضوع از مراجع مربوطه در حال پیگیری می‌باشد نظریه کارشناسی شهرداری منطقه 2 ارومیه به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع گردید و کمیسیون مربوطه پس از تشکیل جلسه در مورخ 1399/9/13 اقدام به صدور رأی شماره 99 ـ 3405 نمود و طی آن بنده محکوم به پرداخت مبلغ 1/793/750 ریال جریمه تغییر کاربری انباری به مسکونی گشتم. پس از ابلاغ رأی به بنده شهرداری منطقه 2 ارومیه فاکتور محاسبات شهرسازی و درآمد با شماره ارجاع 1173554 ـ 1399/10/7 را صادر و از بنده علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض کسری پارکینگ نیز مطالبه می‌نماید و این عوارض نیز بر اساس ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ارومیه محاسبه می‌گردد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف) بند (و) رأی شماره 1477 الی 1481ـ 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب) رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج) رأی شماره 116 ـ 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان. د) رأی شماره 869 ـ 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. هـ ) رأی شماره 977 ـ 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و) رأی شماره 1794 ـ 1397/9/6 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 26 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابع سال 1399

ماده 6: عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به‌ازای هر مترمربع

 

ردیف

عنوان

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

واحدهای مسکونی

× p 12

2

واحدهای تجاری

×p 20

3

واحدهای اداری

×p 25

4

سایر کاربریها

×p 15

 

  تبصره 1: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

تبصره 2: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

4 ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 99/3315 ـ 1399/12/27 به طور خلاصه و اجمالاً توضیح داده است که:

" مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره 1 ماده 6 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 99 و دادنامه‌های شماره 587 ـ 1383/1/25 و 48 ـ 1385/2/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 ماده 6 دفترچه عوارض سال 1399 ارومیه و ... رد شکایت را خواسته است . "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 و شماره 573 ـ 1396/6/14 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط