رأی شماره 1471 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول امتیازات بخشنامه شماره 10417/ص‌م/97 مورخ 1397/9/13 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید

تاریخ دادنامه : 1400/6/9      شماره دادنامه: 1471       شماره پرونده : 9902369

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم زهرا آلود

موضوع شکایت و خواسته : ابطال جدول امتیازات بخشنامه شماره 10417/ص م/97 مورخ 1397/9/13 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید

گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول امتیازات بخشنامه شماره 10417/ص م/97 مورخ 1397/9/13 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً اینجانب زهرا آلود از آنجا که فرزند جانباز 25% متوفی می‌باشم و در آزمون فراگیری استخدامی ثبت نام نموده ام و در تاریخ 1397/12/17 امتحان آزمون شرکت نمودم و متعاقب آن در تاریخ 1398/2/16 با نمره مکتوبه 48066 قبول گردیدم از طرف دیگر رقیب اصلی اینجانب شخصی به نام خانم ثریا برزکار که مادر مشارالیه شهید می‌باشد که آن هم با کسب نمره مکتسبه 22028 حائز نمره گردیده است از طرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون هیچ‌گونه دستورالعمل یا قانون خاصی نیز برای وی هم اولویت اول و هم ضریب 4/5 (معادل چهار ونیم) را در نظر گرفته است و نیز بر اساس نمره قبولی ایشان چهار و نیم برابر افزایش منظور گردیده است و از طرف دیگر برابر نامه شماره 540/98/54737 ـ 1398/4/19 در خصوص ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هیچ قید و شرطی دال بر  اولویت‌بندی و امتیازبندی برای گروه‌های ایثارگران مشمول ایجاد نشده بنابراین اعمال اولویت و ضرایب امتیاز برای گروه‌های دارای اولویت و امتیازبندی مغایر با قانون می‌باشد که این نامه مربوط به معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد لذا اینجانب خواستار لغو امتحان و همچنین لغو پذیرش خانم ثریا برزکار که از این ضرایب غیرقانونی و اعمال غیرقانونی و تخلف بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز را دارم تا زمان احقاق حق از ناحق تقاضای رسیدگی برابر قانون را دارم. ضمناً دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی استخدام خانم ثریا برزکار مورد تقاضاست. شایان ذکر است در انجام مصاحبه توسط خوانده دیگر دعوا بانک ملی ایران نمره 800 و بالاتر از خانم ثریا برزکار اخذ نموده ام که این موضوع متاسفانه مد نظر قرار نگرفته است. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99 ـ 2369 ـ 14 مورخ 1399/11/25 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

" در پاسخ به موارد رفع نقص اعلام شده از سوی دیوان به استحضار می‌رساند: شکایت اینجانب در رابطه با بخشنامه شماره 8514 که مرجع صدور آن مدیرکل اشتغال بنیاد شهید است، می‌باشد که در آن برای ایثارگران ضرایب متفاوتی را لحاظ کرده است در حالی که در ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هیچ قید و شرطی دال بر ایجاد اولویت و امتیاز برای گروه‌های مشمول ایجاد نشده است که این بخشنامه با این قانون مغایرت دارد کما اینکه طی نامه‌ای به شماره 540/98/54737 که توسط معاون حقوقی وامور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران این موضوع به اطلاع مدیرکل اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده که بخشنامه 8514 را لغو و در آزمون‌های فراگیر هفتم و هشتم این ضرایب و اولویت حذف و رقابت داوطلبان به صورت برابر و بر اساس شایستگی‌های علمی و تخصصی بوده است. لذا بنده به عنوان داوطلب آزمون استخدامی فراگیر ششم که به مرحله مصاحبه راه پیدا کرده ام و در آن زمان با اعمال ضرایب و اولویت در رقابت با رقیبانی که نمرات کمتری داشته اند از رقابت و استخدام باز ماندم. لذا خواستار احقاق حق خود می‌باشم. "

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

"نامه شماره 10417/ص م/97 ـ 1397/9/13 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید   

رئیس محترم مرکز آزمون جهاد دانشگاهی 

با سلام، احتراماً پیرو مذاکره حضوری با همکاران آن مرکز و توافق با سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین اولویت افراد مشمول سهمیه استخدامی حداقل 25٪ در راستای اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مستدعی است دستور فرمایید ضرایب موثر در ششمین آزمون استخدامی فراگیر سال جاری را به‌شرح جدول ذیل اعمال و اقدام نمایند:

 

نوع ایثارگری

جانباز، آزاده و فرزند شهید

فرزندان جانباز 70 ٪ و بالاتر

فرزندان جانباز  69 ـ 50 درصد و فرزندان آزادگان دارای 5 سال اسارت و بالاتر (در صورت نداشتن درصد)

فرزندان جانباز  25 ـ 49 درصد و فرزندان آزادگان یکسال تا کمتر از 5 سال اسارت (در صورت نداشتن درصد)

والدین شهید ـ همسر شهید ـ همسر جانباز 25 ٪ وبالاتر ـ همسر آزاده یکسال اسارت و بالاتر ـ خواهر و برادرشهید

میزان ضریب تاثیرگذار در نمره آزمون

4.5

3

2

1.6

1.1

 

تذکرات  مهم:

1ـ ضرایب فرزندان آزادگان اشاره شده (دارای 5 سال اسارت و بیشتر و زیر 5 سال اسارت) صرفاً شغل آن دسته از فرزندان آزادگان فاقد درصد جانبازی می‌شود. ضرایب فرزندان آزادگان دارای درصد جانبازی طبق روال قبل و بر اساس درصد اعمال می‌شود.

2ـ ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5% حسب امتیاز و نمرات فصلی خود انتخاب وجذب می‌شوند و برای بنیاد مرکز امکان تأیید ایثارگری این عزیزان وجود ندارد لذا مشمولین سهمیه استخدامی 5% پس از اخذ نمره قبولی در زمان ارائه مدارک به‌دستگاه ذیربط از بنیاد استان، شهر و یا منطقه خود گواهی لازم را ارائه خواهند کرد. 3ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران متوفی رسیدگی به امورات رزمندگان نبوده و این افراد می‌بایست به یگانهای مربوطه مراجعه نمایند. ـ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 5407/99/396738 ـ 1399/12/9 توضیح داده است که:

" الف) حسب صراحت ماده واحده قانون اصلاح تبصره 1 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افرادخانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و ... مصوب 1376/9/30 مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده « تبصره 2 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا ... مصوب 1367 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره2ـ منظور از خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان می‌باشند که به ترتیب از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد. فرزندان شاهد و مفقودین و ازکارافتاده کلی در استفاده از تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.» بنابراین با توجه به نص صریح قانون فرزندان شاهد و مفقودین در استخدام و استفاده از تسهیلات این قانون نسبت به سایر افراد دارای اولویت می‌باشد.

ب) به استناد ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.» بنابراین مشمولین این ماده اولاً: بر اساس ترتیب ذکر شده در ماده برای استفاده از سهمیه استخدامی در اولویت می‌باشند (به عنوان مثال بدون هیچ شک و شبهه ای شخص جانباز نسبت به فرزند جانباز برای استخدام در اولویت می‌باشد) و ثانیاً: به صراحت در ماده فوق 25% از سهمیه استخدامی برای یک گروه و تنها 5% از سهمیه برای گروه دیگر در نظر گرفته شده است که این موضوع نیز قرینه ای برای تعیین اولویت و افزایش ضریب برای یک گروه از مشمولین قانون می‌باشد.

ج) به استناد جزء 4 ماده 76 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هرچند احکام مندرج در ماده 21 قانون فوق‌الذکر جامع تر از احکام مندرج در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور می‌باشد و بند مذکور برای مجریان قابل استناد نیست ولی تبصره‌های آن همچنان به قوت خود باقی است، بنابراین به استناد تبصره 1 الحاقی 1390/11/18 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه همچنین بند (ج) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی و آزادگان بر اساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید. بنابراین نظر به کثرت فرزندان معزز شهدا با داشتن مدارک دانشگاهی در رشته مورد نظر همچنین وجود فرزندان جانبازان با درصدهای بالاتر از درصد پدر شاکی اولویت مقرر حسب صراحت قانون مذکور برای این نهاد صرفاً معرفی فرزندان شهدا و در صورت عدم وجود اولویت اول سایر اولویت‌ها یعنی فرزندان جانبازان با درصدهای بالاتر به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. بنابراین بخشنامه صادره از طرف اداره کل اشتغال و کارآفرینی این نهاد بر مبنای قوانین فوق تنظیم گردیده لذا شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده، رد دادخواست مشارالیها از آن مرجع مورد استدعاست. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391: «کلّیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌‌الاثر شده است» و «سایر احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌‌های کلّیه قوانینی که طی سالهای 1386 تا 1391/10/2 به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1391 کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.» فلذا درخصوص اعمال سهمیه ایثارگران در آزمونهای استخدامی، ماده 21 قانون جامع فوق‌الذکر با اصلاحات بعدی آن ملاک عمل است و در این ماده قانونی مبنایی برای اولویت قائل شدن برای برخی از مشمولین سهمیه ایثارگری 25 درصدی نسبت به سایر ایثارگران مشمول ملاحظه نمی‌شود و هیأت وزیران نیز تاکنون مستند به ماده 75 قانون مذکور، آیین‌نامه‌ای در این خصوص صادر نکرده است و برخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 538 مورخ 1396/6/7 و  شماره 1849 ـ 1851 مورخ 1397/9/20 نیز مؤید این نظر است. ثانیاً: حکم مقرر در بند «ج» ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص استخدام فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد به بالا  هم به جهت دایره شمول و هم سهمیه موضوعی، با ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران متفاوت است و بنا به مراتب فوق و از آنجا که مقرره مورد شکایت استفاده از سهمیه استخدامی موضوع ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را اولویت‌بندی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط