مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تشكیل جلسه مجمع عمومی عادی شركت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه به صورت فوق العاده

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تشكیل جلسه مجمع عمومی عادی شركت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه به صورت فوق العاده ابلاغ شد.

شماره: 161 /00 /28

تاریخ: 25 /1 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

جلسه مجمع عمومی عادی شركت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه به صورت فوق العاده بر اساس درخواست شماره 14309‏ /99 ‏/ س مورخ 25‏ /12 ‏/1399 جنابعالی، در تاریخ 22‏ /1 ‏/1400 در محل تشكیل جلسات علنی شورای اسلامی شهر اصفهان تشكیل گردید و تركیب اعضاء هیات رئیسه مجمع بر اساس مفاد مواد 11 و 17 اساسنامه منطبق بر تركیب هیات رئیسه شورا انتخاب گردیدند و سپس بر اساس دستورجلسه گزارش جنابعالی به عنوان رئیس هیات مدیره در خصوص عملكرد مالی سال 1398 اعلام شد. در ادامه جلسه گزارش مكتوب بازرسان قانونی و موسسه حسابرسی منتخب جهت اطلاع اعضاء قرائت گردید و در هر كدام از موارد اعلام شده توضیحاتی داده شد، مجمع عمومی در موضوع مفاد ماده 22 اساسنامه تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

الف – گزارشات نهایی مالی سال 1398 شركت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با قید تاكیدات ذیل به تصویب رسید:

1. در سنوات آتی زمان قانونی ارائه بیلان و سایر گزارشات مالی به مجمع عمومی (نیمه دوم خردادماه) و بودجه و اصلاح بودجه در بهمن ماه رعایت گردد.

2. شركت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در اصلاح تمامی موارد مندرج در گزارش بازرسان قانونی و موسسه حسابرسی منتخب تلاش نماید.

3. شهرداری اصفهان فهرست اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با شركت واحد اتوبوسرانی را در اختیار این شركت قرار دهد.

4. توسط شهرداری اصفهان اقدامات حقوقی جهت اجرای موارد باقیمانده از تفاهم نامه منعقده با سازمان تامین اجتماعی را در جهت تهاتر بدهی های شركت واحد اتوبوسرانی به سازمان مذكور پیگیری و نهایی نماید.

5. ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها، صورتجلسات مجامع عمومی به ثبت رسند (بر اساس موازین مندرج در قانون تجارت)

ب – آقایان پورمحمد شریعتی نیا و امیراحمد زندآور و جناب سرهنگ محمدی رئیس محترم پلیس راهور استان اصفهان برای مدت یك سال به عنوان بازرسان قانونی شركت (ماده 39 اساسنامه) انتخاب شدند.

ضمنا متعاقب جلسه مجمع عمومی شركت مذكور، جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان تشكیل گردید و بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی و با اعلام نظریات كمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات، تصمیمات مجمع عمومی با رای­گیری انجام شده به تصویب رسیدند.

یك نسخه از گزارشات نهایی مالی و گزارش بازرسان قانونی برای سال 1398 شركت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی به پیوست ارسال می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف