مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مصوبه شماره 4833 /99 /28 مورخ 26‏ /12‏ /99 با موضوع پیاده سازی بودجه ریزی مشاركتی در نظام برنامه و بودجه شهرداری اصفهان

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مصوبه شماره 4833 /99 /28 مورخ 26‏ /12‏ /99 با موضوع پیاده سازی بودجه ریزی مشاركتی در نظام برنامه و بودجه شهرداری اصفهان ابلاغ شد.

شماره: 123 /00 /28

تاریخ: 23 /1 /1400

جناب آقای سیستانی

فرماندار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

عطف به مرقومه شماره 767 ‏/1 ‏/ 2025 مورخ 16 ‏/1 ‏/1400 كه در تاریخ 18 ‏/1 ‏/1400 در خصوص مصوبه شماره 4833 ‏/99 ‏/28 مورخ 26 ‏/12 ‏/99 با موضوع پیاده سازی بودجه ریزی مشاركتی در نظام برنامه و بودجه شهرداری اصفهان كه اعلام داشته اید عبارت بودجه ریزی مشاركتی در عنوان و متن پیشنهادی طرح اصلاح شود، به اطلاعتان می رساند موضوع در جلسه علنی مورخ 22 ‏/1 ‏/ 1400مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد زیر اعلام شود:

به شرح توضیحات مشروح حضوری در جلسه مورخ 14 ‏/1 ‏/1400 هیات تطبیق مصوبات و بنا بر آنچه صراحتا در مقدمه طرح درج شده، منظور از بودجه ریزی مشاركتی اخذ پیشنهادات و نظریات معتمدان محلات شهر جهت برقراری اولویت در اجرای پروژه های عمرانی هر محله از محل ردیف تخصیص یافته در بودجه مصوب شهرداری اصفهان و 5% از ردیف عمرانی مناطق برخوردار است، كه دارای مزیت های عدیده ای از جمله تمركززدایی، مشاركت دادن مردم در فرآیند توسعه محلات، ایجاد تعادل در توزیع اعتبارات بودجه های مناطق مختلف شهرداری، برقراری رویكرد محله محوری و نیز دستیابی سریعتر به توسعه پایدار با مشاركت شهروندان و النهایه كاهش هزینه های طرح های اجرایی شهرداری می باشد.

با عنایت به تجربیات به دست آمده برخی طرح های مورد اجرای شهرداری با نیازهای اهالی محلات مطابقت نداشته و اولویت های دیگری مورد نظر آنان بوده كه با تصویب طرح فوق در شورای اسلامی شهر نقیصه فوق برطرف گردیده.

ضمناً مقرر شد عنوان طرح محدود، و به طرح پیاده سازی بودجه ریزی مشاركتی در هزینه كردها در محلات شهر اصفهان تغییر یابد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف