آیین نامه اجرایی تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/19 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده" طی نامه شماره 93636 مورخ 1400/08/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 19/8/1400 به پیشنهاد شماره 63851/11 مورخ 15/4/1400 معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور (با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، آیین­نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

"آیین­نامه اجرایی تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده"

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- خزانه: خزانه­داری کل کشور.

2- قانون: قانون مالیات بر ارزش­افزوده – مصوب 1400-.

3- پارک: پارک­های علم و فناوری دارای مجوز از وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

4- شرکت­های فناور: اشخاص حقوقی فناور در پارک­های علم و فناوری دارای مجوز فناوری از پارک.

ماده 2- عوارض ارزش­افزوده شرکت­های فناور مستقر در هر پارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ماه دریافت می­شود، سهم عوارض ارزش­افزوده دریافتی از هر یک از شرکت­های فناور مستقر در پارک­ها پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه­داری کل کشور افتتاح می­شود، به صورت صدرصد (100%) به ترتیب فهرست­های ارسالی از سوی شرکت­های یادشده به همان پارک محل استقرار و به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت­ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص ­می­یابد.

ماده 3- وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند فهرست پارک­های علم و فناوری را ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکت­های مستقر در پارک­ها اقدام نماید. هر پارک موظف به درج اطلاعات شرکت­های فناور مستقر در همان پارک ظرف یک­ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی در سامانه می­باشد. اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد.

تبصره- در صورت عدم ارایه فهرست مذکور در مهلت تعیین­شده، تخصیص عوارض ارزش­افزوده دوره مالیاتی مزبور به دوره مالیاتی بعد موکول خواهد شد.

ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به ارایه گزارش میزان عوارض واریزی به هر پارک را در دوره­های زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید.

ماده 5- پارک­ها موظفند اعتبارات ابلاغی موضوع این آیین‌نامه را سالانه در بودجه تفصیلی به تصویب هیئت امنای خود برسانند.

ماده 6- مسئولیت تشخیص، اجرا و نظارت بر عملکرد مناسب اعتبارات این آیین­نامه براساس مصوبات هیئت امنای دستگاه­های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مشخص خواهد شد.

ماده 7- این آیین­نامه از تاریخ لازم­الاجراشدن قانون، لازم ­الاجرا است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف