تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/19 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آن" طی نامه شماره 93872 مورخ 1400/08/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 19/8/1400 به پیشنهاد شماره 100/31/18749/99 مورخ 15/4/1399   وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب­نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب­نامه­های شماره 22225/ت37194هـ مورخ 17/2/1386 و شماره 135943/ت55887هـ مورخ 15/10/1397، به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- در جزء (9) بند (الف) ماده (2)، بعد از عبارت "شرکت در مناقصه"، واژه "محدود" حذف و در جزء (19) بند مذکور، بعد از واژه "پیمانکار" عبارت "/تأمین کننده" الحاق می­شود.

2- متن زیر به عنوان بند (الف) به ماده (3) الحاق و بند قبلی به عنوان بند (ب) تلقی می­شود:

الف- شيوه‌ي اجراي ارزيابي كيفي:

1- معيارها و روش­هاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (14) قانون) باید قبل از شروع ارزیابی کیفی در هر مرحله بین مناقصه­گران توزیع شود به نحوی که مناقصه­گران در صورت لزوم، مهلت کافی و برابر جهت تحویل مدارک تکمیلی را داشته باشند.

2- ادامه‌ فرايند نيز مي‌تواند يكپارچه باشد و پس از رعايت مهلت حداقل دو هفته‌ براي مناقصه‌گران، پاسخ استعلام ارزيابي كيفي به همراه پاكت كل (كه حاوي پاكت­هاي (الف)، (ب) و (ج) است) به مناقصه‌گزار تسليم خواهد ‌شد.

تبصره- اگر به هر دليل از جمله اين كه مناقصه‌گزار يا كميته فني قادر نباشد ارزيابي و امتيازدهي استعلام­هاي تسليم‌شده را در كمتر از (20) روز به انجام رساند يا اصل صيانت پيشنهادها مورد ترديد باشد يا دليل ديگر كه بايد در صورتجلسه پيش از فراخوان درج ‌شود و به شرط پيش‌بيني زمان تسليم پاكت كل (پس از ارزيابي كيفي) در برنامه‌ زماني مناقصه، پاكت كل مي‌تواند طبق برنامه‌ زماني مناقصه به مناقصه‌گزار تسليم شود.

3- صدر بند (الف) ماده (4) به شرح زیر اصلاح می­شود:

"الف- ارزیابی کیفی را دستگاه مناقصه­گزار یا به تشخیص آن، کمیته فنی بازرگانی انجام می­دهد. این وظایف عبارتند از:".

4- در جزء (7) بند (الف) ماده (6)، عبارت "ابلاغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب مورد" به عبارت "تعیین واحد مسئول ارزیابی در دستگاه مناقصه­گزار" اصلاح می­شود.

5- ماده (11) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده 11- ارزيابي ساده و لزوم ارزيابي

در انواع مناقصات خريد خدمات يا كالاهاي سفارشي، كه احتمال دستيابي به محصول مرغوب وابسته به توان انجام تعهدات مناقصه‌گران است، ارزيابي كيفي انجام مي‌شود، مگر در موارد زير كه بسته به تشخيص مناقصه‌گزار است:

الف- در مناقصات پيمانكاري و انواع خدمات، در صورتي كه برآورد هزينه اجراي كار از بيست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نكنـد و گواهينامه‌ صلاحيت معتبر وجود داشته‌ باشد، ارزيابي توان مناقصه‌گران مي‌تواند محدود به بررسي گواهينامه ‌شود.

ب- در مناقصات تأمين كالا در صورتي كه تحويل مورد معامله كمتر از يك ماه طول بكشد يا برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند و در هر صورت استانداردهاي كيفيت، توليد، نصب يا بهره‌برداري، وجود داشته ‌‌باشد، ارزيابي توان تأمين‌كنندگان مي‌تواند محدود به بررسي گواهينامه‌ها‌ي استاندارد‌ شود.

پ- در مواقع مديريت بحران، كه صرف زمان برای احراز توان انجام تعهدات از طريق ارزيابي كيفي سبب آسيب­هاي جاني، محيط‌­زيستي يا اقتصادي زیاد مي‌شود، با پيش‌بيني آسيب و تشخيص عدم لزوم ارزيابي كيفي توسط دستگاه مناقصه‌گزار و درج موضوع در صورتجلسه‌ پيش از فراخوان.

6- ماده (16) به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف- متن زیر به عنوان بند (ث) اضافه و عنوان بندهای (ث) و (ج) به (ج) و (چ) اصلاح می­شود:

ث- در ارزيابي توان مناقصه‌گران براي قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي (تهيه‌ فهرست سرمايه‌گذاران داراي توان) بايد معيارهاي زير لحاظ شود:

1- توان مالي متقاضي مانند دارا بودن توان تأمين (20%) هزينه‌هاي پيش از بهره‌برداري در مواعد پيش‌بيني‌شده.

2- دانش و تجربه‌ در زمينه‌ سرمايه‌گذاري.

3- نظام تضمين كيفيت بهره‌برداري، احداث، ساخت، بهسازي يا توسعه حسب مورد.

4- داشتن حسن سابقه در سرمايه‌گذاري يا ديگر بخش­هاي قرارداد حسب مورد.

ب- در انتهای بند (ج)، عبارت "پذیرش یا عدم پذیرش گروه­های مشارکت باید در اسناد مناقصه صراحتاً اعلام شود. شیوه ارزیابی کیفی گروه­های مشارکت نیز باید در اسناد مناقصه لحاظ شود." الحاق می­شود.

پ- بند (چ) به شرح زیر اصلاح می­شود:

چ- امتيازات پیمانکاران/ تأمین­کنندگان فرعي در ارزيابي كيفي پيمانكار اصلي لحاظ مي­شود. تعویض پیمانکاران/ تأمین­کنندگان فرعی امتیازآور صرفاً با موافقت دستگاه مناقصه‌گزار مجاز خواهد بود، مشروط به آن که امتیازات کاهش پیدا نکند.

7- در بند (الف) ماده (17)، بند (پ) ماده (18) و بند (الف) ماده (19)، عبارت "پنج سال" به عبارت "ده سال" و در بند (پ) ماده (21) عبارت "پنج­ساله" به عبارت "ده ساله" اصلاح می­شود.

محمد مخبـــر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف