تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/19 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن " طی نامه شماره 93885 مورخ 1400/08/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی- وزارت كشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 19/8/1400 به پیشنهاد شماره 02/100/4982 مورخ 18/1/1400 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آیین­نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب­نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- در بند (1) ماده (1)، بعد از عبارت "استفاده نکرده باشند." عبارت "اولویت­بندی متقاضیان فاقد مسکن براساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و براساس شاخص­هایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام می­شود." الحاق و عبارت "طبق دستورالعملی خواهد بود که تا" به عبارت "تعیین می­شود. دستورالعمل موضوع این بند ظرف" اصلاح می­شود.

2- در جزء (1) تبصره (1) بند (2) ماده (1)، عبارت "خودسرپرست" حذف و بعد از عبارت "سال سن" عبارت "و مردان مشروط به داشتن حداقل چهل و پنج (45) سال سن." الحاق و متن زیر به عنوان جزء (4) به تبصره مذکور الحاق می­شود:

4- بیماران خاص براساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3- در تبصره (2) بند (2) ماده (1)، عبارت "شهر تهران" به عبارت "استان تهران" اصلاح و بعد از عبارت "نخواهد بود." عبارت "تأیید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس تأییدیه معاونین منابع انسانی واحدهای تابعه استانی نیروهای مسلح طبق دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود." الحاق می­شود.

4- در ماده (7)، بعد از عبارت "اجرایی می­گردد." عبارت "واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر (100) هزار نفر جمعیت، براساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای­عالی مسکن ابلاغ می­شود." الحاق و متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده یادشده الحاق می­شود:

تبصره4- نحوه واگذاری گروهی یا انفرادی زمین به اشخاص حقیقی خسارت­دیده از سوانح طبیعی در طرح­های حمایتی تأمین مسکن، براساس میزان خسارت وارده اعلامی مراجع ذی­ربط از جمله سازمان مدیریت بحران کشور طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی تعیین می­شود.

5- متن زیر به عنوان ماده (49) الحاق و ماده (49) قبلی به عنوان ماده (50) تلقی می­شود:

ماده 49- واگذاری زمین به خسارت­دیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهرهای کمتر از (100) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهرهای بیشتر از (100) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام می­شود.

واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدین شرایط براساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (30%) تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر (15) سال (از زمان واگذاری) و برای غیر واجدین شرایط بدون اعمال تخفیف صورت می­پذیرد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف