رأی شماره 1512 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 2ـ12 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400شورای اسلامی شهر رباط کریم از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1400/6/9     شماره دادنامه: 1512    شماره پرونده : 0001367

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (12ـ2) از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر رباط کریم

گردش کار : 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (12ـ2) از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر رباط کریم ناظر بر عوارض کسر پارکینگ را به ادعای مغایرت با دادنامه‌هایی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب خواستار شده است.

 2ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر رباط کریم درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کند ولی نماینده‌ای از آن شورا در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاضر نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 593 ـ 1395/9/2، شماره 1354ـ 1395/12/17 و شماره 443 ـ 1396/5/10 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2ـ 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رباط کریم که تحت عنوان عوارض کسر پارگینک برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برای اجرا در سال 1400 به تصویب شورای اسلامی شهر رباط کریم رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط