تصویبنامه درخصوص تعیین سخنگوی اقتصادی دولت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سخنگوی اقتصادی دولت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/23 هیات وزیران درخصوص "تعیین سخنگوی اقتصادی دولت" طی نامه شماره 95243 مورخ 1400/08/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاد ریاست جمهوری

هيئت وزيران در جلسه 23/8/1400 به پیشنهاد رییس­جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقاي سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنگوي اقتصادی دولت تعيين مي­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف