مصوبات جلسه بیست و ششم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی

مصوبات جلسه بیست و ششم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ابلاغ شد.

مصوبات جلسه بیست و ششم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی طی نامه شماره 200/127551 مورخ 1400/08/23 توسط دبیر شورا و رییس کارگروه تعامل پذیری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف