اصلاح مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم

اصلاح مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم ابلاغ شد.

اصلاح مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم طی نامه شماره 020/19550 مورخ 1400/08/23 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف